Maths Performance Task: Groups

Group 01: Mwahahaha!
 • Leader: LIM HAO EN TOBY GAIL
 • Members: DING NINA LIN, CHENG SHU YU MAVIS, ISHANI SAHA
Group 02: Turtle Action Party (TAP)
 • Leader: LIEW WEI SIEW
 • Members: ABHIMANYU ARORA, RYAN TAN ZHENG NING
Group 03: No Food
 • Leader: OWEN ONG CHAU SIONG
 • Members: CHUNG YI DE, TAY HAO YANG MARK, WANG RUOYU
Group 04: Cheezers
 • Leader: WANG YI CHIEH
 • Members: NG YING LIANG, CHAN SHAWN KIT, LAM JIAJUN
Group 05: LPFY
 • Leader: JONATHAN FOO CHEE YONG
 • Members: MATTHEW YAP, POON JIA QI, LEE KAI EN
Group 06: Danmo
 • Leader: FOO KAI QI, GLADYS
 • Members: SANDY KHOO PING PING, LOVY LIM, LEE QIAN HUI

No comments:

Post a Comment